Tandarts tarieven

De kosten voor de tandarts zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u de tarieven die per 1 januari 2018 gelden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55,26
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26

III Preventieve mondzorg (M)

M20 Fluoridebehandeling, methode Il € 22,10
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,39
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M61 * Mondbeschermer € 24,87
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode l € 27,63

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,81

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63

VI Vullingen (V)

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 59,13
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 23,21
V80 * Wortelkanaalstift € 19,34
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,07
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 34,26
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 78,47
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,02
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige

tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,53
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,41
V70 * Parapulpaire stift € 11,05
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 48,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
b. Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
E90 ** Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 ** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 * ** Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 ** Materialen voor thuisbleken Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk € 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
E31 Snij-/hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 * Eenvlaksinlay € 99,46
R12 * Tweevlaksinlay € 154,72
R13 * Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27,63
R24 * Kroon € 243,13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
R29 * Confectiekroon € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 110,51
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 * Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 27,63
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 * Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * ** Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 * ** Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Info tandarts

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 * Occlusale spalk € 149,19
G63 * Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67 Behandeling triggerpoint € 60,78
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44,21
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
G69 * Opbeetplaat € 60,78
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 82,89
G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276,29
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 44,21
G72 Controlebezoek MRA € 27,63

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55,26
H33 Hemisectie of a molar € 66,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
H44 Primaire antrumsluiting € 60,78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36
H60 Marsupialisatie € 75,30
H65 Primaire sluiting € 149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82

XI Kunstgebitten (P)

.
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P31 * Wortelkap met stift € 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P45 * Noodkunstgebit € 110,51
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P27 Reoccluderen € 55,26
P28 Naregistratie en remounten € 55,26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38,68
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 154,72
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38,68
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55,26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82,89
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,21
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44,21

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 160,25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 331,54
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element € 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,14
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331,54
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179,59
T87 Kroonverlenging per element € 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68
T95 * (Draad)Spalk € 22,10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,26

XIII Implantaten (J)

.
J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42,42
J03 * Proefopstelling € 127,25
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
J19 Toeslag esthetische zone € 61,27
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J27 Vervangen implantaat € 215,38
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108,40
J33 Kosten implantaat € 302,70
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 * Onder-klikgebit € 315,76
J52 * Boven-klikgebit € 315,76
J53 * Omvorming klikgebit € 94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479,77

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €12,59
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €14,47
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €180,95

XV Abonnementen (Z)M

Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,18
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 14,92
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,10
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,05
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,23
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,08

* De vermelde kosten zijn exclusief de techniekkosten
** Deze kosten zijn exclusief 21% BTW